Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej jest założoną w kwietniu 2009 roku organizacją pozarządową zrzeszającą podmioty branży turystycznej. Jej członkami są regionalne izby gospodarcze branży turystycznej (Dolnośląska Izba Turystyki, Nowosądecka Izba Turystyczna, Śląska Izba Turystyki, Warszawska Izba Turystyki, Regionalna Izba Turystyki w Lublinie, Szczyrkowska Izba Gospodarcza oraz podmioty indywidualne. ITRP jest ogólnopolską organizacją reprezentującą polską branżę turystyczną w kontaktach z władzami rządowymi i organami samorządowymi. Izba jest stałym partnerem w inicjowaniu ważnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. ITRP reprezentuje interesy zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców branży turystycznej oraz ich klientów. Izba prowadzi działania doradcze, promocyjne /lub marketingowe/ oraz edukacyjne dla swoich członków i partnerów ITRP. Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarantem świadczenia wszelkich usług turystycznych na najwyższym poziomie. Za swoją działalność Izba została wielokrotnie wyróżniona, w tym również przez Ministra Sportu i Turystyki.