Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach to nowoczesne muzeum przedstawiające historię Powstań Śląskich na terenie Górnego Śląska w latach 1919 – 1921. W sferze działań Muzeum Powstań Śląskich znajduje się ochrona wszelkiego rodzaju dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego, dotyczących dziejów Powstań Śląskich, a także dziejów miasta Świętochłowice. Placówka powstała zgodnie z najnowszymi trendami muzealnictwa, jako muzeum narracyjne, prezentujące zarówno eksponaty, jak i repliki i reprodukcje, pozwalające na bezpośredni kontakt z przedmiotami.

Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej, zwiedzający zostaje przeniesiony w realia życia na Górnym Śląsku początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń nawiązuje do miejsc najważniejszych wydarzeń. Dla bardziej dociekliwych zwiedzających dostępne są stanowiska multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy. Takie prezentowanie materiałów historycznych daje możliwość zaprezentowania ich w sposób nowoczesny, kompleksowy i interesujący. Najmłodsi zwiedzający znajdą dla siebie elementy multimedialne pozwalające pogłębić wiedzę historyczną poprzez intelektualną zabawę.
W grudniu 2022 roku wprowadzono nowy element prezentacji zasobów MPŚ poprzez wprowadzenie oferty kulturalnej w języku ukraińskim na stronę internetową i do materiałów promocyjnych, wykonano tłumaczenie do informacji o ekspozycji MPŚ oraz filmu ekspozycyjnego „Zawitała piękna wolność”. Kolejne etapy zakładają wprowadzenie napisów w języku ukraińskim do innych filmów.

Zapraszamy do zwiedzenia ekspozycji muzealnej – szczegóły na stronie: www.muzeumpowstanslaskich.pl

Na stoisku Muzeum Powstań Śląskich będzie można zapoznać się z tematyką Powstań Śląskich i plebiscytu, najważniejszych wydarzeń w historii regionu, które doprowadziły do powrotu części Górnego Śląska do odrodzonego, niepodległego państwa polskiego po kilkuset latach funkcjonowania pod czeską i niemiecką jurysdykcją.

Będzie można zakupić książki i gadżety historyczne w postaci pamiątkowych monet, nabojów, breloków, przypinek itp.