Orawa to region górzysty, którego największym bogactwem naturalnym były i nadal są lasy. Na początku XX wieku przedstawiciele Komposesoratu Orawskiego postanowili zająć się kwestią transportu drewna i w tym celu zbudować kolej leśną o szerokości 760 mm, zdolną do pokonania górzystego terenu. Projekt nowej kolei leśnej został sporządzony w okresie I wojny światowej i w 1918 roku otrzymał pozwolenie na budowę. Dzięki pracy jeńców wojennych była kolej już 27 lipca 1918 r. oddana do eksploatacji. Połączeniem Orawskiej i Kysuckiej Kolejki Leśnej powstał jeden zintegrowany system transportowy, na głównym odcinku Oščadnica – Lokca o długości ponad 60 km. Kysucko-orawska leśna kolej przeżywała w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku kryzys. Orawska Kolejka Leśna została zachowana na odcinku przełęcz Beskyd – stacja Tanečník. W związku z tym Muzeum Orawskie zajęło się zarządzaniem zachowanego odcinku i opracowano plan odbudowy. Remont generalny rozpoczął się na Orawie w 1996 r. W ramach tych prac zrekonstruowało wojsko kolejowe armii słowackiej stację Beskyd i most w miejscowości Tanečník. Od 2003 roku rozpoczęło Muzeum Orawskie im. P. O. Hviezdoslava systematyczne prace remontowe, w ramach których odnowiono park pojazdów kolejowych, zbudowano wieżę widokową i teren kolejki został wzbogacony o naukowy szlak turystyczny Tanečník. Muzeum Orawskie im. P. O. Hviezdoslava udostępniło po 36 latach odbudowaną Orawską Kolejkę Leśną.