Częstochowska Organizacja Turystyczna została zarejestrowana w listopadzie 2004 roku jako stowarzyszenie skupiające osoby prawne i osoby fizyczne. Członkami stowarzyszenia są m. in. samorządy gminne z Urzędem Miasta Częstochowy i Związkiem Gmin Jurajskich, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze i Żarkach-Leśniowie, Polska Izba Turystyki, branża turystyczna reprezentująca biura podróży i gestorów bazy noclegowej, przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia i organizacje non-profit.

Stowarzyszenie osadzone jest na czterech mocnych filarach:

– autorytecie i światowym znaczeniu Jasnej Góry,
– aktywności samorządów – w tym Związku Gmin Jurajskich,
– wsparciu organizacyjnym i finansowym miasta Częstochowy oraz jej znaczeniu jako centrum promocyjnym regionu,
– współuczestnictwie podmiotów gospodarczych, szczególnie związanych z branżą turystyczną.

Częstochowska Organizacja Turystyczna została powołana w celu kreowania atrakcyjnego wizerunku miasta Częstochowy i regionu w kraju i za granicą, który sprzyjałby zwiększaniu liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających ten region, w szczególności poprzez realizację głównych  zadań:

Rozwój funkcji pielgrzymkowo-turystycznej Częstochowy i regionu oraz inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju wizerunku Częstochowy jako miasta kultury i religii, a także na rzecz rozwoju turystyki.

Spływ kajakowy Wartą do Mstowa. Odcinek Warty w okolicach Siedlca – Jaskrowa. woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mstów.

Spływ kajakowy Wartą do Mstowa. Odcinek Warty w okolicach Siedlca – Jaskrowa. woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Mstów.