Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu na swoim stanowisku prezentuje zawody w których kształci w poszczególnych typach

szkół:

Technikum Nr 3 w Zabrzu:

– technik elektryk

– technik informatyk

– technik automatyk

– technik przemysłu mody

 

XI Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu:

– klasa z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Zabrzu:

– elektryk

– elektronik

– krawiec

Oprócz stanowiska z reklamą szkoły uczniowie technikum przemysłu mody będą prezentować swoje prace i umiejętności w pokazie mody.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły – www.zs3zabrze.pl