Jedną z największych atrakcji Słowacji jest Zamek Orawski, zbudowany 112 metrów nad rzeką Orawą. Zamek Orawski wchodził w skład zespołu zamków obronnych ówczesnej północnej granicy kraju. Przełomem w historii Zamku Orawskiego był rok 1556, gdy zamek otrzymała rodzina Thurzonów. Na Orawę przybył jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów ówczesnych Węgier. Po śmierci ostatniego mężczyzny z rodu Thurzonów powstał Komposesorat Orawski. Jeden ze spadkobierców był wybierany w drodze głosowania na stanowisko dyrektora komposesoratu. Komposesorat Orawski odegrał ważną rolę w odbudowie zamku po jego największej katastrofie, którą był pożar w 1800 roku. Pomieszczenia zamkowe zostały praktycznie wykorzystane w 1868 r., kiedy na terenie kompleksu zamkowego powstało Muzeum Komposesoratu Orawskiego. Obecnie na zamku można odwiedzić ekspozycję przyrodniczą, etnograficzną i archeologiczną. W ostatnich latach udało się odrestaurować dolne części zamku, do których należą: Kaplica św. Michała, Pałac rodziny Thurzonów i budynek tzw.fary (Plebanii), w którym znajduje się ekspozycja Torfowisk Orawy. Obecnie zamkiem zarządza Muzeum Orawskie im. Pavla Országha Hviezdoslava, które jest instytucją kultury Żylińskiego Województwa Samorządowego.