STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI PALESTYŃSKIEJ W POLSCE z siedzibą w Zabrzu

Cel działalności organizacji

1.ZASPAKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH LUDNOŚCI PALESTYŃSKIEJ W POLSCE;
2.ROZWÓJ STOSUNKÓW KULTURALNYCH, NAUKOWYCH , TURYSTYCZNYCH I GOSPODARCZYCH MIĘDZY PALESTYNĄ A RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ I INNYMI KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ;
3.POPULARYZACJA WIEDZY O PALESTYNIE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ;
4.INTEGRACJA ŚRODOWISKA PALESTYŃCZYKÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE I SŁUŻENIE IM POMOCĄ.