Parowozownia Skierniewice jest placówką o charakterze muzealnym, prowadzoną społecznie przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (założone w 1987 r.). Parowozownia Skierniewice znajduje się obok dworca kolejowego w Skierniewicach (ok. 45 min. jazdy z Warszawy i Łodzi). Została zbudowana na potrzeby obsługi dawnej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Wpisany w 1994 r. do rejestru zabytków zespół budynków i urządzeń technicznych jest miejscem gromadzenia, remontów i eksponowania historycznych lokomotyw, wagonów, pojazdów specjalnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej, wyposażenia warsztatowego, akcesoriów kolejowych i archiwaliów. W hali wachlarzowej i na przyległym terenie znajduje się kolekcja historycznego taboru i urządzeń kolejowych (jedna z największych w kraju). Obecnie obiekt pełni funkcje muzealne, kulturalne i edukacyjne.

Parowozownia Skierniewice jest kompleksem o wyjątkowej wartości historycznej,  naukowej i poznawczej, ponieważ stanowi:
– jedyny w obszarze centralnej i wschodniej Polski kompletnie zachowany (z funkcjonalnością) obiekt zaplecza technicznego kolejnictwa XIX/XX w.;
– jedyny zachowany (z funkcjonalnością) element zaplecza technicznego pierwszej na ziemiach polskich magistrali kolejowej – DŻWW;
– jeden z najstarszych obiektów przemysłowych w woj. łódzkim (poza Łodzią);
– element „Europejskiego Szlaku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej” oraz element regionalnego szlaku „Industrialne Mazowsze”;
– mieści reprezentatywny dla historii krajowego kolejnictwa zbiór ok. 100 jednostek taboru będąc trzecią co do wielkości kolekcją w kraju, jak również jedną ze znaczących w Europie z licznymi eksponatami z wczesnej fazy rozwoju kolejnictwa;
– mieści jedyną w kraju (jedną z nielicznych w Europie) kolekcję zabytkowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (z XIX/XX w.) oraz urządzeń łączności kolejowej.

Parowozownia i zgromadzone w niej zbiory są od 2005 r. udostępniane publicznie i nieodpłatnie:
–  w stałych, ogłaszanych corocznie terminach imprez (Dni Otwarte, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa; Dni Transportu Publicznego, Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, lekcje muzealne, rajdy i inne) – bez dokonywania rezerwacji;
–  w innych dowolnie wybranych terminach z możliwością dopasowania indywidualnego programu zwiedzania – po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
Zwiedzającym jest zapewniona fachowa obsługa przewodnicka oraz bezpłatne materiały informacyjne (broszury i foldery tematyczne, foldery promujące region, osobne opisy wybranych eksponatów itp.).
Poza udostępnianiem do klasycznego zwiedzania z przewodnikiem, Parowozownia jest również nieodpłatnie udostępniana publicznie w stałych, ogłoszonych corocznie terminach na potrzeby szerokiego spektrum wydarzeń kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, wieczory literackie. Organizowane są ponadto okolicznościowe wystawy, plenery fotograficzne, rekonstrukcje historyczne.
W Parowozowni organizowane są lekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z zakresu historii kolei w regionie oraz z zakresu bezpieczeństwa na terenie i w pojazdach kolejowych.
Kalendarz imprez i wydarzeń jest dostępny na stronie internetowej www.psmk.org.pl oraz profilu na Facebooku:  http://www.psmk.org.pl/kalendarz-imprez/

W 2011 r. Parowozownia Skierniewice otrzymała wyróżnienie w konkursie Regionalnej Organizacji Turystycznej Woj. Łódzkiego na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego 2011 r. W roku 2012 Stowarzyszenie otrzymało prestiżową nagrodę „Człowiek roku – przyjaciel kolei”. W 2017 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. W 2018 r. Stowarzyszenie otrzymało prestiżową nagrodę przyznawaną przez Prezydenta Miasta Skierniewice – tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice.