Zapraszamy  do naszego gospodarstwa edukacyjnego we wsi Biała Wielka koło Lelowa. Ostatni właściciele Białej( XVIII/XIX w.) byli pionierami nowych technologii w rolnictwie oraz założyli gospodarstwo nabiałowe słynące z białczańskiego masła śmietankowego. Nasze warsztaty nawiązują do tej bogatej tradycji. Chcemy ją zachować i kultywować.

Tematem wiodącym jest mleko i jego przetwory. Śmietana pozyskana z centryfugi, masło ubijane tradycyjnie w maselnicach rożnego rodzaju, biały ser wyciskany na koziołku.

Jest też konkurs dojenia krowy, pieczenie podpłomyków w oryginalnym piecu chlebowym , karmienie zwierząt gospodarskich. W Jurajskiej Spiżarni dynamiczna opowieść połączona jest z warsztatami i degustacją własnoręcznie wytworzonych produktów. Doceniło nas „Sielskie Życie”, gotował z nami Karol Okrasa.